Hoppa till innehållet

Material och enheter för energilagring

Forsknings- & innovationsområde 2

Energienheter tjänar flera syften: funktionskontroll av objekt i drift (såsom nät, drivsystem, elektrolys), energiomvandling och energilagring. Vi fokuserar på energienheter som inte släpper ut koldioxid under drift; därför omfattar centret inte värmeenheter som använder biobränslen. 

Potentiella framtida energilagringsalternativ kommer att kartläggas utifrån deras effekt- och energiegenskaper. När det gäller effekten kommer varaktigheten för olika effektnivåer som en funktion av tiden att fastställas, så att dessa kan kartläggas mot behoven från Systemområdet. Att kunna kombinera lagringsenheter för att uppnå 'hybridenheter' som bättre matchar prestandakraven från Systemområdet är en stor möjlighet som kommer att undersökas. 

Leds av: Professor Reveran Crispin, Linköpings universitet