Hoppa till innehållet

Intelligent energihantering

Forsknings- och innovationsområde 3

De centrala aktiviteterna för Intelligent energihantering är mot en holistisk analys, koordinering och styrning av elproduktion, lagring och användarenheter anslutna till elsystem.
 
Det övergripande målet är att uppnå en robust energibalans över alla tidskalor och ge tillräcklig lindring vid olika situationer där den faktiska belastningen och elproduktionen avviker från det förutsedda, samtidigt som övergripande kostnader och behov av investeringar minimeras. 

Forskningsområdet kommer att utforska hur man effektivt kan samla in, behandla och distribuera tillgängliga data med hjälp av innovativa anslutningslösningar och hur man utformar nya metoder för maskininlärning och styrmetoder för att uppnå målet.

Genom en kombination av distribuerade mätningar, kommunikation och styrning av energihanteringen blir det möjligt att bygga upp ett energitnätverk som ger önskvärd robusthet och resiliens . Samtidigt utnyttjas flexibilitet som ges av elproduktion, lagringsenheter och slutanvändare på ett optimalt sätt. Forskningen i detta område kommer att baseras på modeller, avgränsningar, nätverkskonfigurationer och systemkrav som utvecklats i Systemområdet. 

Leds av: Professor Tomas McKelvey, Chalmers tekniska högskola