Hoppa till innehållet

System

Forsknings- & innovationsområde 1

Systemområdet beaktar hela energisystemet, bestående av elsystemet och dess relevanta förlängningar. Aktiviteterna inom detta forsknings- och innovationsområde kommer att utföras av ett tvärvetenskapligt team av akademiska och industriella experter verksamma inom områdena elkraftsystem, kraftelektronik, energisystem, affärsnätverk och relaterade affärsmodeller. 

Huvudsyftet är att definiera och utveckla modeller, metoder och tekniska lösningar för det framtida förnybara elsystemet som bäst utnyttjar flexibilitetskällor med hänsyn till nätkapacitet och affärsaspekter i olika tidsskalor. 

Systemområdet täcker hela elsystemet vilket gör att detaljer inte alltid kan beaktas. Vidare är det en fråga om hur långt gränserna för elsystemet sträcker sig. De olika lösningarna för energilagring och systemkontroll kommer att kartläggas, utvärderas och rangordnas, vilket kommer att ge input till övriga forskningsområden när det gäller kravställning och nödvändiga funktioner. 

Leds av: Professor Olof Samuelsson, Lunds universitet