Hoppa till innehållet

Forsknings- & innovationsområden

Centrets uppdrag är att tillhandahålla samhället banbrytande kunskap, innovativa tekniska lösningar och högkvalificerade forskare och ingenjörer inom området för balansering av elsystemet.

Den breda konstellationen av fem akademiska och 30 icke-akademiska intressenter ger enorm potential för innovation och kunskapsöverföring till industri och offentliga aktörer. 


Forskning kommer att genomföras med fokus på tre forsknings- och innovationsområden: System; Material och enheter för energilagring samt Intelligent energihantering. 

Grön visuell bild